Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

O plikach coookies

Polityka Prywatności


Usługi Remontowo-Budowlane Włodzimierz Baczewski, właściciel strony internetowej dobryremont.wroclaw.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmuję niniejszą Politykę Prywatności.
Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzam i jak dbam o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram.


Formularz kontaktowy
Dane osobowe zebrane za pomocą formularza obejmują imię, adres e-mail oraz treść zapytania i są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez czas nieokreślony.
Zebrane informacje są przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty moich usług lub w celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty moich usług.

Ciasteczka (cookies)
W mojej witrynie znajdują się elementy reklamowe, których dostawcą jest Google AdSense. Jeśli zaakceptują Państwo politykę cookis to przy nastepnych odwiedzinach pliki cookis pozwalą na prezentację odwiedzającemu reklam w sposób uwzględniający jego zainteresowania czy miejsce zamieszkania - w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować Państwa o potencjalnie interesujących Państwa produktach i usługach. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się tutaj

Analiza statystyk
Moja witryna korzysta z narzędzi statystycznych Google Analytics. Mechanizm ten także używa plików cookies. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony – m.in. jakie sekcje witryny odwiedzili Państwo, na których spędzili Państwo najwięcej czasu itd. Dane zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez Google do tworzenia raportów dla osób obsługujących witrynę. Więcej informacji o sposobie działania plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Jeśli skorzystałeś z formularza kontaktowego w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Twoich danych osobistych będących w moim posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przeze mnie całości Twoich danych osobistych w moim posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jestem zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Usługi Remontowo Budowlane Włodzimierz Baczewski. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: dobryremont@gmail.com

Jak są chronione twoje dane?

Jako Administrator Danych Osobowych dokładam wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i zobowiązuje się do:
 - zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 - zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.