Poradnik

Z pamiętnika Pawła Zawodowca czyli: "Samotność długodystansowca".
"Łysa żarówka dynda na kablu. Czajnik elektryczny na kawałku cegły i wiadro pod wystającym ze ściany kranem. Znowu musiałem skuwać te cholerne tynki..."

Płytki ceramiczne

3. Podstawowe parametry płytek ceramicznych.

Artykuł opublikowany 18.12.2012r na portalu budowlanym www.obud.pl
Glazura

Klasyfikacja ceramiki okładzinowej - czyli co powinniśmy wiedzieć o płytkach zanim dokonamy ich zakupu.

Pod względem funkcjonalnym płytki ceramiczne dzielą się na płytki ścienne oraz podłogowe. Do podstawowych kryteriów podziału ceramicznych elementów posadzkowych i ściennych należą: sposób produkcji oraz grupa nasiąkliwości i klasa ścieralności.

Nasiąkliwość E (w proc.)
Jednym z najbardziej istotnym kryterium jest nasiąkliwość ściśle powiązana z mrozoodpornością, tzn. im większa nasiąkliwość tym mniejsza mrozoodporność. Według norm europejskich i odpowiadających im polskich norm są cztery grupy nasiąkliwości. Płytki w zależności od stopnia porowatości czerepu i sposobu produkcji zaliczane są do odpowiedniej grupy, co określają odpowiednie symbole. Symbol musi znajdować się na każdym opakowaniu płytek. Dzięki temu wiadomo, jakie płytki nadają się do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Mrozoodporność.
Mrozoodporność mierzona wg norm europejskich absolutnie nie przystaje do polskich warunków. Praktycznie nie istnieje "terakota i glazura mrozoodporna" w polskich warunkach, dlatego w naszych warunkach klimatycznych do mrozoodpornych płytek zaliczane są płytki z symbolami nasiąkliwości A I i B I.

Ścieralność.
O stopniu odporności na warunki atmosferyczne i codzienne użytkowanie decyduje wytrzymałość płytek na ścieranie. Płytki, których powierzchnia pokryta jest szkliwem, zazwyczaj są bardziej trwałe i odporne na zużycie. Chociaż płytki ceramiczne są materiałem bardzo wytrzymałym, to jednak w zależności od użytego materiału i szkliwa, z biegiem czasu następuje ich powierzchniowe zużycie i starcie glazury. Dla płytek szkliwionych ścieralność mierzona jest przez klasy ścieralności od I do V metodą PEI w/g normy PN-EN 154 oraz ISO polegającą na określeniu ilości obrotów urządzenia ścierającego powierzchnię szkliwionej płytki, po której to ilości uwidaczniają się na szkliwie trwałe ślady tarcia. W ramach każdej klasy istnieje duża rozpiętość obrotów, dlatego używa się często określeń: słaba trójka, mocna trójka, słaba czwórka, mocna czwórka itp.
Zapoznaj się z klasami ścieralności płytek ceramicznych:
Klasa I (do 150 obr.)- pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w obuwiu domowym o miękkiej podeszwie lub boso i które nie są narażone na działanie materiałów ścierających (np. sypialnia i pokój bez bezpośredniego wejścia z zewnątrz).
Klasa II (150-600)- pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w obuwiu z miękkim lub z normalnymi podeszwami i które bardziej narażone są na niewielkie ilości brudu lub materiałów ścierających ( np. łazienki i pokoje dzienne w mieszkaniach, z wyjątkiem kuchni, wejścia i pomieszczeń narażonych na duży ruch). Nie można ich stosować tam gdzie chodzi się w butach nietypowych np. z zelówkami metalowymi lub podkutych.
Klasa III (600-1500)- pokrycia podłóg w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu, po których chodzi się w butach z normalnymi podeszwami z niewielką ilością brudu oraz materiałów ścierających (np. kuchnie, hole, korytarze). Nie można ich stosować tam gdzie chodzi się w butach nietypowych np. z zelówkami metalowymi lub podkutych.
Klasa IV (1500-12000)- pokrycia powierzchni podłóg, po których odbywa się ruch normalny, wnoszone są niewielkie ilości materiałów ścierających, także warunki są bardziej surowe niż dla klasy III ( np. wejścia, kuchnie w pomieszczeniach handlowych, hotele, salony wystawowe i salony sprzedaży) z wyłączeniem miejsc o szczególnie dużym natężeniu ruchu np. przed kasami, ladami i w wąskich przejściach.
Klasa V (powyżej 12000)- pokrycia powierzchni podłóg narażonych na wzmożony, ciągły ruch pieszych, gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego. Odpowiadają warunkom bardziej surowym, gdzie mogą być zastosowane płytki szkliwione (np. miejsca publiczne, centra handlowe, korytarze lotnisk, dworce, sale hotelowe itp.)
Oprócz tych wyznaczników płytki mogą mieć inne cechy szczególne, np. podwyższoną odporność chemiczną na działanie kwasów, olejów lub innych substancji.

Grubość płytek ceramicznych.
Najczęstszym błędem przy zakupie płytek podłogowych (terakoty, gresu) jest pomijanie grubości płytek ceramicznych. Normy wyraźnie rozgraniczają wytrzymałość płytek ceramicznych na zginanie z uwzględnieniem grubości. I tak np. dla grupy B1a do 7,5 mm minimalna siła łamiąca wynosi 700 N a dla płytek tej samej grupy ale grubości pow. 7,5 mm minimalna siła łamiąca wynosi 1300 N. Grubość płytki ceramicznej bezpośrednio wpływa na wytrzymałość i kupowanie płytek ceramicznych "promocyjnych" na podłogę o grubości poniżej 7,5 mm ( zdarzają się nawet płytki 6 mm) jest związane z dużym ryzykiem. Informacja sprzedawcy, że mimo małej grubości płytki ceramiczne na podłogę "spełniają normę" jest ewidentnym nadużyciem bazującym na ograniczonej wiedzy kupującego.

Tolerancja wymiarów (kaliber).
Wymiary płytek podane na opakowaniu są wymiarami nominalnymi. Natomiast wymiar rzeczywisty powinien być oznaczony odpowiednim kalibrem. Wszystkie szanujące się firmy podają na opakowaniu kalibrację płytek. Należy kupować płytki ceramiczne o tej samej kalibracji!!! A tylko w ostateczności i to przy małych powierzchniach różnica nie powinna być większa niż 1 kaliber. Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność przy doborze płytek ceramicznych mieszanych np. gresów matowych i polerowanych. Ponieważ płytki ceramiczne polerowane zawsze są mniejsze od matowych należy przy układaniu wzorów mieszanych zachować szczególną ostrożność.

Identyfikacja płytek.
Częstym zjawiskiem jest szczególnie w marketach budowlanych sprzedaż płytek "no name" lub pod nic niemówiącymi nazwami. Najczęściej są to płytki tzw. "ekonomiczne" produkowane specjalnie dla marketów mające obniżone parametry, aby tylko "załapać się" na normę. Renomowane firmy nie chcąc psuć swojego wizerunku nie umieszczają informacji o producencie, należy wówczas być szczególnie ostrożnym.
Na każdym opakowaniu powinny być następujące dane:
Ustalanie ilości płytek ceramicznych.
Dla płaskich jednorodnych powierzchni przyjmuje się naddatki na ubytki: Przy układaniu terakoty i glazury w "karo" należy ilość ubytków podwoić.

Ostatnio dodane na stronie

Tutaj przejdziesz szybko do ostatnio dodanych najnowszych zdjęć, filmów lub treści na stronie.